halteri

Típula a la tenda

Aquest estiu, al càmping, vam trobar un insecte que semblava un mosquit de grans dimensions. Era una típula. La major part de persones que veuen una típula la confonen amb […]